GEOLAB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Dla Wystawców
Regulamin uczestnictwa
Drukuj PDF

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GEOLAB /SKRÓT/

1.5. Do programu Imprezy należą: okazy minerałów, skały, okazy skamieniałości, meteoryty, muszle, korale, perły, kamienie jubilerskie, wyroby jubilerskie, przedmioty użytkowe i ozdobne wykonane z kamieni półszlachetnych i szlachetnych, literatura fachowa, książki popularnonaukowe maszyny i urządzenia oraz inne pozostające w ścisłym związku z charakterem imprezy.

2.1. Organizator udostępnia Wystawcy stoisko wystawowe (blat) o zamówionej długości x 90 cm głębokości, krzesełka i dostęp do prądu (230V). Wystawca po uzgodnieniu z Organizatorem może otrzymać niezabudowaną powierzchnię dla potrzeb własnej aranżacji stoiska.

2.2. Wystawca może urządzić stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie elementy stoiska powinny znajdować się w  jego obrębie. Umieszczanie elementów reklamowych w obrębie własnego stoiska wystawowego jest dozwolone i nie podlega dodatkowej opłacie. Reklama nie może zasłaniać sąsiednich stoisk wystawowych  i utrudniać klientom dostępu do nich.

2.3. Wystawca powinien posiadać przedłużacz (max.5mb), oświetlenie - lampy LED (zakaz używania halogenów).

2.7. Zabroniony jest wcześniejszy demontaż stoisk wystawowych drugiego  dnia Imprezy - w niedzielę, przed godziną 17:00.

Wystawca powinien posiadać przedłużacz (max.5mb), oświetlenie - lampy LED (zakaz używania halogenów).

2.8. W przypadku późniejszego przyjazdu na imprezę po godz. 9.30 pierwszego dnia (w sobotę), należy zgłosić to telefonicznie ) - 604 361 304. Miejsca wystawowe które nie zostaną zajęte pierwszego dnia do godziny 9:30 przejdą do dyspozycji Organizatora.

3.3. Wystawcy, który brał udział w poprzedniej edycji danej imprezy (stały Wystawca) przysługuje prawo do zachowania "swojego" miejsca wystawowego.

3.4. Nowy Wystawca otrzymuje stoisko wystawowe wg kolejności zgłaszania, w miarę pojawiania się wolnych miejsc. W przypadku braku wolnego miejsca, zostanie on wpisany na listę rezerwową, a o możliwości udziału w imprezie zostanie powiadomiony przez Organizatora (mail).

3.5. GEOLAB zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa w Imprezie bez podania przyczyn.

4.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie dokonuje się przesyłając na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. formularz Zgłoszenie Udziału poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenie w postaci:  skanu/.pdf/, foto/.jpg, jpeg/, lub dokumentu Word/.doc, .docx/.

4.6. Dostarczenie do GEOLAB formularza Zgłoszenie Udziału jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Imprezie oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.2. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa w Imprezie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie zwroty wniesionych opłat wynoszą:

- na minimum 30 dni przed imprezą - zwrot 100%

- na minimum 14 dni przed imprezą - zwrot 50%

- poniżej 14 dni przed imprezą wpłata nie jest zwracana.

5.6. Niepowiadomienie GEOLAB o nieobecności na imprezie, a w konsekwencji nieobecność na niej, skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za stoisko, którą zostanie obciążony Wystawca oraz trwałym zerwaniem współpracy.

7.1. Ceny związane z uczestnictwem  ustalane są odrębnie dla poszczególnych imprez i podawane w formularzu Zgłoszenie Udziału.

7.2.Cena jest niezmienna bez względu na czas pobytu Wystawcy na Imprezie.

7.5. Dla ustalenia faktycznej odpłatności za stoisko wystawowe, Organizator może przeprowadzić podczas trwania imprezy sprawdzenie zgodności zgłoszenia ze stanem faktycznym.

7.6. Wystawy kolekcji tematycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem są zwolnione z opłat.

8.2. Wystawca może dokonać wyboru formy płatności za stoisko wystawowe:

50/50- 1 RATA 50% opłaty za stoisko, 2 RATA 50% opłaty za stoisko

lub

100 - wpłata całości kosztów przed imprezą /rabat w wysokości  5%/.

 

9.1. HARMONOGRAM  IMPREZY

DZIEŃ  -1

19.00 ÷ 22.00            montaż infrastruktury stoisk /wybrane imprezy/

DZIEŃ   1

07.00 ÷ 18.00            BIURO TARGÓW

07.00 ÷ 10.00            przyjmowanie Wystawców, zajmowanie stoisk wystawowych

10.00 ÷ 18.00            „publiczność”

18.00 ÷   9.00            obiekt przejmuje ochrona

DZIEŃ   2

09.00 ÷ 17.00            BIURO TARGÓW

09.00 ÷ 10.00            czas dla Wystawców

10.00 ÷ 17.00            "publiczność"

17.00                         zakończenie  imprezy

17.00 ÷ 19.00            demontaż stoisk


10.1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania na terenie Imprezy przepisów BHP i Ppoż, a w szczególności:

a)     przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących epidemii wirusa SARS Cov-2

b)     zakazu palenia tytoniu, e-papierosów i kadzidełek,

c)     zakazu spożywania napojów alkoholowych,

d)     zakazu używania czajników i grzałek elektrycznych,

e)     używania sprzętu elektrycznego spełniającego normy obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,

f)      obowiązuje używanie oświetlenia LED. /p.7.8./

 

11.3. Organizator zachęca Wystawców do zaprezentowania swojej oferty oraz Imprezy w mediach społecznościowych.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji  i eksponatów znajdujących się na stoiskach wystawowych oraz wykorzystania tych materiałów do celów promujących imprezę.

11.6. W przypadku sporu nieuregulowanego niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pełna treść Regulaminu wraz z dokumentami zgłoszeniowymi udostępniana jest po zadeklarowaniu chęci udziału w imprezie.

Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2022 17:48